To zdumiewające, jak na pozór nierozwiązywalne problemy nagle dają się rozwiązać, kiedy ktoś Cię słucha.

I jak chaos – zdawałoby się, nieuleczalny – osiąga względną klarowność, kiedy zostaniemy wysłuchani.”
Carl Rogers

Szkolenia i warsztaty z komunikacji opartej na empatii

Pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysie

Mediacje w oparciu o założenia Porozumienia bez Przemocy