Polityka Prywatności

W Strefie Empatii szanujemy Waszą prywatność i dokładamy starań, aby zbierać tylko niezbędne do efektywnego kontaktu dane, a jednocześnie zostawiać Wam pełną wolność decydowania o ich wykorzystaniu.
Poniżej znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej strefa-empatii.pl, wbudowanych formularzy kontaktu oraz formularzy zapisu do newslettera, a także te dotyczące plików cookies.

Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące definicje:
Administrator – Barbara Bartha – Strefa Empatii, kontakt: kontakt@strefa-empatii.pl
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.strefa-empatii.pl
Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony
Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
Pliki cookies – dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania ze Strony lub zbierania statystyk dot. korzystania ze Strony
Przetwarzanie – czynność wykonywana na danych osobowych np. zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, organizowanie, pobieranie, usuwanie, itp.
RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Dane osobowe zbierane na Stronie (jakie dane są zbierane i w jaki sposób są przechowywane i chronione)
Użytkownik może pozostawić swoje dane osobowe na Stronie poprzez formularz zapisu na newsletter oraz wysyłając wiadomość przez wbudowany formularz kontaktu.
Dane osobowe zbierane na Stronie w celu wysyłki newslettera to adres e-mailowy oraz imię.
Dane osobowe zbierane na Stronie przez wbudowany formularz kontaktowy to adres e-mailowy, imię i nazwisko.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, czyli Barbara Bartha. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres: kontakt@strefa-empatii.pl
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych.
Administrator informuje Użytkownika, iż powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– Dostawca systemu mailingowego – MailerLite, Paupio 46, Vilnius, Lithuania– w celu zarządzania wysyłką newslettera.  Administrator informuje Użytkownika, że korzysta z oprogramowania Mailer Lite, którego dostawcą jest podmiot zewnętrzny. W związku z tym dane zebrane poprzez formularz zapisu na newslettera przekazywane są w/w podmiotowi. Podmiot ten gwarantuje zgodność swojej polityki prywatności z wymogami RODO.
– Dostawca serwera, na którym umieszczona jest Strona – OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1
50-088 Wrocław – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.  Podmiot ten gwarantuje zgodność swojej polityki prywatności z wymogami RODO.

Pliki cookies.
Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies identyfikują dane urządzenia końcowego Użytkownika i przeglądarki, nie służą zaś do identyfikacji tożsamości Użytkownika.
Administrator poprzez pliki cookies uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych (np. aby dowiedzieć się czy dane urządzenie końcowe już odwiedzało już Stronę); w celach remarketingowych, oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies lub odmówić ich zapisywania poprzez ustawienia używanej przeglądarki internetowej – instrukcję jak wyłączyć cookies znajdziesz tutaj.

Formularze Google
Dla celów rejestracji na warsztaty i kursy wykorzystujemy Formularze Google. W czasie rejestracji możemy Cię poprosić o dane takie jak Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Zbieramy te dane w celu rezerwacji dla Ciebie miejsca na warsztacie oraz przekazywania Ci niezbędnych informacji dotyczących warsztatu.

Ze względu na wykorzystanie formularzy Google, Twoje dane osobowe będą przechowywane na serwerach Google Inc z siedzibą w USA, w związku z tym mogą być przekazywane do państw trzecich przez spółkę Google Inc. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google, odwiedź stronę internetową Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en  

Wtyczki i serwisy zintegrowane ze Stroną, poprzez które Administrator nie zbiera danych.
Administrator stosuje na niniejszej Stronie funkcjonalności (przekierowanie do) następujących serwisów:
– Facebook,
– Instagram.

Korzystając z funkcjonalności w/w serwisów, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych przez firmę będącą właścicielem w/w serwisów zgodnie z obowiązującą polityką prywatności tej firmy.